Εμπύημα Θώρακος

Το εμπύημα θώρακος αποτελεί μία επείγουσα ιατρική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση πύου στη θωρακική κοιλότητα. Το εμπύημα θώρακος προκαλεί διάφορα συμπτώματα, τα οποία οι ασθενείς θα πρέπει να μην αμελούν, καθώς η μη έγκαιρη  αντιμετώπιση της πάθηση, μπορεί να θέσει τη ζωή του ασθενούς σε κίνδυνο.

Τι είναι το εμπύημα θώρακος ;

Το εμπύημα θώρακος είναι η εκτεταμένη συγκέντρωση επιμολυσμένου πύου στην περιοχή του θώρακα. Συγκεκριμένα, το πύον εμφανίζεται ανάμεσα στην περιοχή των πνευμόνων και της εσωτερικής επιφάνειας του θωρακικού τοιχώματος, περιοχή που είναι γνωστή ως υπεζωκότας. Φυσιολογικά, στον υπεζωκοτικό χώρο εντοπίζεται κάποιο υγρό, το οποίο λόγω της μόλυνσης μπορεί να αυξηθεί. Η παραμονή του υγρού στην περιοχή του θώρακα, επιτείνει τη μόλυνση του από βακτήρια και μπορεί να οδηγήσει σε βαριά σήψη. Έτσι, το εμπύημα, εφόσον δεν διαγνωστεί εγκαίρως δύναται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας ή να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο.

Πώς προκαλείται το εμπύημα θώρακος ;

Το εμπύημα θώρακος μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες. Ως επί το πλείστον, το εμπύημα θώρακος προκαλείται λόγω :

 • παρατεταμένης λοίμωξης από βακτήρια (π.χ. στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκκος)
 • επιπλοκής της βακτηριακής πνευμονίας
 • πνευμονικού αποστήματος
 • μόλυνσης μετά από χειρουργική επέμβαση στο θώρακα
 • τραυματισμού του στήθους

Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται το εμπύημα θώρακος ;

Οι ασθενείς με εμπύημα θώρακος βιώνουν διάφορα συμπτώματα, τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συνολικά, καθώς εκδηλώνεται :

 • δυσκολία στην αναπνοή
 • πόνος στο στήθος
 • πίεση στους πνεύμονες
 • παραγωγικός ή ξηρός βήχας
 • άλγος στο θώρακα κατά τη βαθιά εκπνοή
 • νυχτερινή εφίδρωση
 • πυρετός
 • δυσφορία και γενικότερη αδιαθεσία
 • απώλεια βάρους

Πέραν από τα παραπάνω συμπτώματα, το εμπύημα θώρακος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συστηματικές επιπλοκές, όπως είναι η σήψη, με τα συμπτώματα να γίνονται πολύ έντονα.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση ;  

Οποιοσδήποτε ασθενής νιώσει έντονο κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει να συμβουλεύεται ένα εξειδικευμένο ιατρό. Η διάγνωση του εμπυήματος θώρακος πραγματοποιείται από ένα εξειδικευμένο Θωρακοχειρουργό, οποίος θα λάβει αρχικά τη κλινική εικόνα του ασθενούς και θα προβεί στη συνέχεια στην κλινική εξέταση. Ο Χειρουργός κατά την αξιολόγηση θα ακούσει ακροαστικά τον ασθενή, όπου στην περίπτωση της πάθησης, ο ήχος της αναπνοής είναι μειωμένος ή μη φυσιολογικός. Επιπροσθέτως, ο ασθενής θα πρέπει να διεξάγει ακτινογραφία θώρακος, αξονική τομογραφία ή παρακέντηση θώρακος, για να μπορέσει να διευκρινιστεί το μέγεθος και το είδος της βλάβης.

Πώς αντιμετωπίζεται το εμπύημα θώρακος ;

Το εμπύημα θώρακος, εάν διαγνωστεί εγκαίρως μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χορήγηση αντιβίωσης και την τοποθέτηση ενός ειδικού σωλήνα παροχέτευσης που θα βοηθήσει στην αφαίρεση του πύου από το θώρακα. Αν αυτή η μέθοδος αποτύχει, τότε μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική αφαίρεση για τον καθαρισμό του θώρακα και την απελευθέρωση του πνεύμονα. Πλέον, η επέμβαση αυτή μπορεί να επιτευχθεί στη μέγιστη πλειοψηφία των περιπτώσεων με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, αποφεύγοντας την παραδοσιακή θωρακοτομή.

Το εμπύημα θώρακος αποτελεί μια επείγουσα ιατρική κατάσταση που αντιμετωπίζεται ως επί το πλείστον χειρουργικά. Ο Χειρούργος Θώρακος, Γεώργιος Σωτηρόπουλος έχει εκπαιδευτεί σε μεγάλα κέντρα, τόσο της Ευρώπης, όσο και της Αμερικής. Εξειδικεύεται στηναντιμετώπιση παθήσεων που αφορούν τη θωρακική κοιλότητα και χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης μέσω της εφαρμογής ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του ασθενούς προβαίνει στον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου για την αντιμετώπιση του εμπυήματος θώρακος. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη θωρακική κοιλότητα, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού.

Το εμπύημα θώρακος τις περισσότερες φορές προκαλείται λόγω της ύπαρξης λοίμωξης, ενώ εμφανίζεται συνήθως μετά από πνευμονία.

Το εμπύημα εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά και σε ηλικιωμένους.

Το κύριο σύμπτωμα της νόσου είναι ο πόνος στο στήθος και η δυσκολία στην αναπνοή.

Το εμπύημα θώρακος αντιμετωπίζεται συνήθως χειρουργικά μέσω της χρήσης ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων.