Παθήσεις

Θωρακοσκοπική και Ρομποτική
Χειρουργική

Οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι έχουν επιτρέψει στο σύγχρονο Θωρακοχειρουργό να εκτελεί πολύπλοκες επεμβάσεις...

Μάθετε περισσότερα

Παθήσεις του
θωρακικού τοιχώματος

Οι παθήσεις του θωρακικού τοιχώματος περιλαμβάνουν τόσο καλοήθεις, όσο και κακοήθεις νόσους, όπως οι δυσμορφίες....

Μάθετε περισσότερα

Παθήσεις Μεσοθωρακίου
Θύμου Αδένα

Οι παθήσεις του μεσοθωρακίου περιλαμβάνουν τόσο κακοήθεις εξεργασίες, όσο και την χειρουργική εξαίρεση του θύμου αδένα...

Μάθετε περισσότερα

Καρκίνος Πνεύμονα

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα έχουν καταστήσει αναγκαία την δημιουργία ενός εξατομικευμένου...

Μάθετε περισσότερα

Δεύτερη Γνώμη

Πολλές φορές η λήψη της σωστής απόφασης στην αντιμετώπιση παθήσεων του θώρακος μπορεί να είναι περίπλοκη. Ο Θωρακοχειρουργός Γ. Σωτηρόπουλος...

Μάθετε περισσότερα

Παθήσεις Τραχείας

Η τραχεία αποτελεί το βασικό αεραγωγό του ανθρωπίνου σώματος και η αντιμετώπιση των παθήσεων αυτής απαιτεί ιδιαίτερη...

Μάθετε περισσότερα

Παθήσεις Διαφράγματος

Η σύγχρονη θωρακοχειρουργική επιτρέπει πλέον την αντιμετώπιση των παθήσεων του διαφράγματος με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών...

Μάθετε περισσότερα

Πνευμοθώρακας

Η χειρουργική αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα (όπως σε πνευμοθώρακα που υποτροπίασε, σε ασθενείς με παρατεταμένη διαφυγή αέρα ή σε...

Μάθετε περισσότερα

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ορισμένες περιπτώσεις Χ.Α.Π. δύνανται πλέον να αντιμετωπίζονται επεμβατικά, με τη χρήση επεμβατικών και ελάχιστα...

Μάθετε περισσότερα