Καρκίνος του Πνεύμονα

Καρκίνος Του Πνεύμονα

Τι είναι ο καρκίνος του πνεύμονα;

Ο καρκίνος του πνεύμονα οφείλεται στον ανεξέλεγκτο και ανώμαλο πολλαπλασιασμό μίας παθολογικής σειράς κυττάρων του πνεύμονα. Τα παθολογικά αυτά κύτταρα διαφοροποιούνται από τους περιβάλλοντες φυσιολογικούς ιστούς δημιουργώντας κακοήθεις όγκους. Οι δύο κυριότερες κατηγορίες του καρκίνου του πνεύμονα είναι ο Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) και ο Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα (ΜΚΠ). Ο ΜΜΚΠ αντιπροσωπεύει περίπου το 85% των συνολικών περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα, ενώ ο ΜΚΠ το 13%.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα σχετίζονται με το κάπνισμα, σε ποσοστό περίπου 70-90%, καθώς περιέχει μεγάλο αριθμό καρκινογόνων ουσιών. Από τον καπνό κινδυνεύουν τόσο οι ενεργοί καπνιστές, όσο και οι παθητικοί καπνιστές.

               Άλλοι παράγοντες κινδύνου αποτελούν το ραδόνιο, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η επαγγελματική έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες (όπως αμίαντος, ουράνιο, κάδμιο κ.ά.), καθώς και η ύπαρξη υποκείμενης πνευμονικής νόσου (π.χ. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ή Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση).

               Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει η κληρονομικότητα, μέσω συγκεκριμένων γονιδίων. Η ύπαρξη ιστορικού καρκίνου του πνεύμονα σε κοντινούς συγγενείς αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Τι συμπτώματα προκαλεί ο καρκίνος του πνεύμονα?

Σε αρχικά στάδια ο καρκίνος του πνεύμονα συνήθως δεν εμφανίζει συμπτώματα. Όταν δώσει συμπτώματα τα συνηθέστερα είναι:

 • Επίμονος ή επιδεινούμενος βήχας
 • Βράχος φωνής (βράχνιασμα)
 • Απώλεια βάρους / όρεξης
 • Δύσπνοια
 • Καταβολή
 • Υποτροπιάζουσες ή επίμονες λοιμώξεις αναπνευστικού

Πώς διαγιγνώσκεται ο καρκίνος του πνεύμονα;

Η διάγνωση του καρκίνου σε πολλές περιπτώσεις γίνεται τυχαία, καθώς ο καρκίνος του πνεύμονα ανευρίσκεσαι ως τυχαίο εύρημα σε αξονική τομογραφία ή ακτινογραφία θώρακος που γίνεται στα πλαίσια διερεύνησης άλλου νοσήματος. Σε περίπτωση που ο ασθενής εμφάνιζε ύποπτα συμπτώματα, τότε ο γιατρός θα ζητήσει τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων (όπως η αξονική τομογραφία) που μπορεί να αποκαλύψουν ύποπτες βλάβες στον πνεύμονα.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με τη λήψη βιοψίας από τη βλάβη. Η βιοψία μπορεί να ληφθεί είτε διαδερμικά με τη χρήση βελόνης, είτε με βρογχοσκόπηση, είτε και χειρουργικά, αν απαιτείται.

               Για την εκτίμηση της έκτασης της νόσου ο ιατρός θα ζητήσει τη διενέργεια τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET/CT) και σε κάποιες περιπτώσεις μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI). Η σωστή σταδιοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντική για να αντιμετωπισθεί ορθά η νόσος.

Πώς αντιμετωπίζεται;

               Η αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα ποικίλει και εξαρτάται από το στάδιο της νόσου τη στιγμή της διάγνωσης.

               Στα αρχικά στάδια της νόσου η χειρουργική εξαίρεση παίζει κεντρικό ρόλο. Στη μέγιστη πλειοψηφία των περιπτώσεων, μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, οι οποίες εξασφαλίζουν λιγότερο πόνο και ταχύτερη ανάρρωση από το χειρουργείο μετά την εφαρμογή της θεραπείας.

               Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που δε μπορούν ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε χειρουργείο μπορούν να λάβουν ακτινοθεραπεία.

               Ασθενείς σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου μπορούν να λάβουν χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες, χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία σε διάφορους συνδυασμούς.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ μετά τη διάγνωση;

               Τις τελευταίες δεκαετίες η αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα έχει αλλάξει ριζικά με τη χρήση νέων θεραπειών. Η ύπαρξη εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου για τον κάθε ασθενή, που θα λαμβάνει υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι αναγκαία για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Για τον λόγο αυτό ο ασθενής πρέπει να απευθύνεται σε μία ομάδα ιατρών (πνευμονολόγων, ογκολόγων, θωρακοχειρουργών κ.ά.) εξειδικευμένων στην αντιμετώπιση του καρκίνου του θώρακα.

Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα είναι πολύ σημαντική παράμετρος για την αντιμετώπιση της πάθησης. Ο Θωρακοχειρουργός Γ. Σωτηρόπουλος, έχοντας πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση κακοηθειών, βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας αναλάβει με υπευθυνότητα και σεβασμό.

Στο αρχικό στάδιο, ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να μην εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Στην περίπτωση που εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα αυτά είναι τα συχνότερα:

 • Βήχας που επιμένει ή επιδεινώνεται
 • Δύσπνοια
 • Αιμόπτυση
 • Πόνος στο θώρακα
 • Ανορεξία και απώλεια βάρους
 • Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού
 • Συριγμός

 

Πολλές φορές η διάγνωση γίνεται τυχαία, καθώς ο όγκος ανακαλύπτεται σε απεικονιστική εξέταση που γίνεται για άλλο λόγο. Αν υπάρχει υπόνοια καρκίνου του πνεύμονα ο γιατρός σας , μετά από ενδελεχή εξέταση, θα ζητήσει απεικονιστικές εξετάσεις, όπως μία αξονική θώρακος. Επίσης, μπορεί να απαιτηθεί βρογχοσκόπηση και βιοψία του όγκουr. Τέλος, για να διαπιστωθεί αν ο καρκίνος έχει μετατοπιστεί σε κάποιο άλλο όργανο, πραγματοποιείται Pet scan.

 

Αφού, πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις, η ιατρική ομάδα θα κρίνει ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για τον ασθενή. Ανάλογα με το στάδιο της νόσου μπορεί να πραγματοποιηθεί χειρουργείο, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή κάποιος συνδυασμός των μεθόδων αυτών. Ειδικά για τα αρχικά στάδια της νόσου το χειρουργείο αποτελεί τη θεραπεία εκλογής.

Η ελάχιστα επεμβατική θωρακοχειρουργική περιλαμβάνει τη θωρακοσκοπική και τη ρομποτική χειρουργική. Όταν εκτελείται από σωστά εκπαιδευμένους χειρουργούς έχουν σαφή οφέλη έναντι της ανοιχτής χειρουργικής.