Μεσοθηλίωμα

Μεσοθηλίωμα

Το μεσοθηλίωμα είναι μία σπάνια μορφή καρκίνου, η οποία επηρεάζει τα κύτταρα που απαρτίζουν το μεσοθήλιο. Το μεσοθηλίωμα αναπτύσσεται συχνότερα στον υπεζωκότα, μία μεμβράνη που καλύπτει το εσωτερικό του θώρακα και τους πνεύμονες και γι’ αυτό τον λόγο η έγκαιρη διάγνωση του είναι ζωτικής σημασίας.

Τι είναι το μεσοθηλίωμα ;

Το μεσοθηλίωμα είναι ένας όγκος όπου αναπτύσσεται στο μεσοθήλιο. Το μεσοθήλιο αποτελεί μία μεμβράνη, η οποία αποτελείται από επιθηλιακά κύτταρα και περιβάλλει διάφορες κοιλότητες του σώματος, όπως  :

 • Υπεζωκοτική (θωρακική κοιλότητα)
 • περιτόναιο (κοιλιακή κοιλότητα)
 • περικάρδιο

Συγκεκριμένα, το μεσοθηλίωμα εμφανίζεται συχνότερα στον υπεζωκότα που είναι ο σάκος, ο οποίος περιβάλλει τους πνεύμονες και τη θωρακική κοιλότητα. Ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου επιδεινώνεται κατά την πάροδο του χρόνου. Έτσι, ο όγκος αυξάνεται σε μέγεθος, πιέζοντας τον πνεύμονα και περιορίζοντας την αναπνοή.

Η κύρια αιτία πρόκλησης του μεσοθηλιώματος είναι χρόνια έκθεση στον αμίαντο. Ο αμίαντος αποτελεί ένα ορυκτό από μικροσκοπικές ίνες που όταν εισέλθει στους πνεύμονες, αρχίζει να προκαλεί βλάβες με την πάροδο του χρόνου. Ειδικά παλαιότερα, ο αμίαντος χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στη βιομηχανία και τη ναυπηγική.

Ποια συμπτώματα προκαλεί το μεσοθηλίωμα ;

Το μεσοθηλίωμα συχνά εντοπίζεται ως τυχαίο εύρημα σε μία ακτινογραφία ή αξονική θώρακος. Όταν όμως εμφανίζονται συμπτώματα αυτά κυρίως περιλαμβάνουν :

 • έντονος πόνος στους πνεύμονες
 • δύσπνοια
 • βήχας
 • συσσώρευση υγρού γύρω από τους πνεύμονες
 • κόπωση
 • διόγκωση κάτω από το δέρμα
 • απώλεια βάρους

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση του μεσοθηλιώματος ;

Η διάγνωση μεσοθηλιώματος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την κλινική εξέτεση του ασθενούς από ένα εξειδικευμένο Ιατρό. Ο ιατρός θα λάβει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και στη συνέχεια θα προβεί στην κλινική εξέταση του ασθενούς. Παράλληλα, πραγματοποιούνται απεικονιστικές εξετάσεις, όπως :

 • Αξονική τομογραφία θώρακος: που θα δείξει εικόνες από το εσωτερικό των οργάνων και συγκεκριμένα των πνευμόνων και του υπεζοκώτα
 • Βρογχοσκόπηση : κατά την οποία χρησιμοποιείται ένας λεπτός σωλήνας για την παρατήρηση του εσωτερικού των πνευμόνων
 • Θωρακοσκόπηση : εξετάζεται το εσωτερικό του θώρακα και της κοιλιάς ενώ παράλληλα πραγματοποιείται βιοψία για να μπορέσει να αναλυθεί.

Πώς αντιμετωπίζεται το μεσοθηλίωμα ;

Η θεραπεία του μεσοθηλιώματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με το στάδιο του καρκίνου, την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του ασθενή. Συνήθως επιλέγεται ένας συνδυασμός θεραπειών ανάμεσα σε χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία,  ακτινοθεραπεία και χειρουργείο.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του μεσοθηλιώματος απαιτεί :

 • Πρώιμο στάδιο του καρκίνου
 • Καλή καρδιοαναπνευστική λειτουργία
 • Να μην έχουν προσβληθεί οι λεμφαδένες του μεσοθωρακίου
 • Να αποκλειστεί ο σαρκωματώδης ιστολογικός τύπος

Εάν ο ασθενής πληροί τα παραπάνω κριτήρια και μετά από εξαιρετικά λεπτομερή εκτίμηση τότε μπορεί να προσφερθεί χειρουργική επέμβαση. Κατά την επέμβαση αυτή αφαιρείται ολόκληρος ο υπεζωκότας (τόσο αυτός που περιβάλλει τον πνεύμονα (σπλαχνικός υπεζωκότας)όσο και αυτός ντύνει το εσωτερικό του θώρακα (τοιχωματικός υπεζωκότας)), συνήθως μαζί με το διάφραγμα και το περικάρδιο. Επίσης υπάρχουν και άλλες χειρουργικές τεχνικές, όπως η εκτομή του υπεζωκότα για απελευθέρωση του πνεύμονα, η πλευροδεσία ή τοποθέτηση ειδικού σωλήνα θώρακα για τη μόνιμη παροχέτευση πιθανής υπεζωκοτικής συλλογής. Οι τελευταίες επεμβάσεις στοχεύουν κυρίως στην παρηγορική θεραπεία των συμπτωμάτων της νόσου.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του μεσοθηλιώματος μπορεί να συνδυαστεί με τη διεγχειρητική χορήγηση υπέρθερμης χημειοθεραπείας μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα μετά την αφαίρεση του όγκου.

Για να αντιμετωπιστεί το κακόηθες μεσοθηλίωμα  που εμφανίζεται στον υπεζωκότα, είναι απαραίτητη η πλήρης εξειδίκευση το ιατρού. Ο Χειρουργός Θώρακος Γεώργιος Σωτηρόπουλος έχει εκπαιδευτεί σε μεγάλα κέντρα τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής και εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση κακοηθειών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του ασθενούς προβαίνει στον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου.  Εάν έχετε διαγνωστεί με μεσοθηλίωμα,  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.

Ένα κακόηθες μεσοθηλίωμα μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα. Η δύσπνοια και ο βήχας είναι μερικά από τα συχνότερα συμπτώματα.

Η διάγνωση μεσοθηλιώματος μπορεί να επιτευχθεί με την κλινική εξέταση, τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού  και τη χρήση απεικονιστικών εξετάσεων, όπως η αξονική θώρακος. Οριστική όμως διάγνωση, μπορεί να τεθεί με την ανεύρεση καρκινικών κυττάρων μετά από βιοψία του υπεζωκότα ή σε κυτταρολογική εξέταση συλλογής υγρού γύρω από τον πνεύμονα.

Το μεσοθηλίωμα αντιμετωπίζεται με συνδυασμό θεραπειών, ανάλογα το στάδιο, τον ιστολογικό τύπο, την ηλικία και τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς. Οι θεραπείες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή χειρουργείο.