Όγκοι θύμου αδένα / μεσοθωρακίου

Οι όγκοι θύμου αδένα εντοπίζονται στην περιοχή όπου βρίσκεται το όργανο του θύμου αδένα, δηλαδή ανάμεσα από τους πνεύμονες. Οι όγκοι θύμου αδένα ή αλλιώς τα θυμώματα αποτελούν τη συχνότερη μορφή όγκου που εντοπίζεται στο μεσοθωράκιο και εμφανίζεται σε ηλικίες μεταξύ των 30- 75 ετών. Τι είναι όμως ο θύμος αδένας και ποιοι όγκοι μπορούν να εμφανιστούν ;

Κατανοώντας το θύμο αδένα

Ο θύμος αδένας εντοπίζεται στην περιοχή του θώρακα, πίσω από το στέρνο κι πάνω από την καρδιά. Είναι υπεύθυνος για την ωρίμανση  των λευκών αιμοσφαιρίων (T κύτταρα), τα οποία ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού για την καταπολέμηση των λοιμώξεων και  ιών. Αναπτύσσεται σταδιακά μέχρι την εφηβεία, ενώ αρχίζει να μικραίνει όταν φτάσει στο μέγιστο μέγεθος του.   

Ο θύμος αδένας αποτελεί επίσης μέρος του ενδοκρινικού συστήματος καθώς συμβάλλει στην παραγωγή και απελευθέρωση ορμονών χρήσιμων για τη λειτουργία του σώματος, όπως :

 • Θυμοποιητίνη: παρέχει συστατικά απαραίτητα για την παραγωγή Τ- κυττάρων και ενημερώνει την υπόφυση να απελευθερώσει ορμόνες.
 • Θυμοσίνη και θυμουλίνη: ενισχύουν τη δημιουργία εξειδικευμένων τύπων Τ-κυττάρων.
 • Θυμικός χυμικός παράγοντας : διατηρεί τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Διαταραχές θύμου αδένα – Όγκοι θύμου αδένα 

Η ομαλή λειτουργία του θύμου αδένα μπορεί να επηρεαστεί από λοιμώξεις, το στρες, αλλά μπορεί να συνδέεται με γενετικές διαταραχές ή όγκους. Από τους όγκους θύμου αδένα, τα θυμώματα αποτελούν τη συχνότερη μορφή όγκου του πρόσθιου μεσοθωρακίου. Τα θυμώματα εξελίσσονται συνήθως βραδέως, κι ενώ άλλοτε  διακρίνονταν σε καλοήθη ή κακοήθη,  πλέον θεωρούνται όλα δυνητικά κακοήθεις όγκοι. Επιπλέον, ανάλογα με τον τύπο τους δύνανται να μεγαλώσουν και να επηρεάσουν γειτονικά όργανα. Τέλος, στην περιοχή του προσθίου μεσοθωρακίου μπορούν να αναπτυχθούν σπανιότεροι όγκοι, όπως το θυμικό καρκίνωμα, λεμφώματα, όγκοι από γεννητικά κύτταρα ( π.χ. τερατώματα) αλλά και καταδυόμενη βρογχοκήλη.

Ποιοι είναι πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση όγκων θύμου αδένα;

Τα θυμώματα εμφανίζονται συχνότερα σε ενήλικες μεταξύ 30 έως και 75 ετών. Έχουν συνδεθεί με την παρουσία αυτοάνοσων παρανεοπλασματικών συνδρόμων, όπως :

 • Μυασθένεια gravis : αυτοάνοση πάθηση που επηρεάζει τα νεύρα, μύες, προκαλώντας μυϊκή αδυναμία
 • Καθαρή απλασία ερυθρών αιμοσφαιρίων (PRCA) : διαταραχή του αίματος
 • Υπογαμμασφαιριναιμία : διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος

Ποια είναι τα συμπτώματα που υποδεικνύουν την ύπαρξη θυμωμάτων ;

Οι όγκοι θύμου αδένα μπορούν να ανιχνευτούν, ωστόσο το 1/3 των ασθενών δεν εμφανίζει συμπτωματολογία. Υπάρχουν δε φορές, που τα θυμώματα διαγιγνώσκονται τυχαία σε μια αξονική ή μαγνητική τομογραφία θώρακος. Ως επί το πλείστον, οι ασθενείς παρουσιάζουν βήχα, αίσθημα βάρους ή πίεσης στο θώρακα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Βέβαια, λόγω της ανατομικής τους θέσης, οι όγκοι θυμού αδένα δύναται να επηρεάσουν κι άλλες γειτονικές δομές, περιλαμβανομένου του περικαρδίου, των μεγάλων αγγείων, του οισοφάγου, και τη σπονδυλική στήλη.

Στην περίπτωση που εμφανίζονται συμπτώματα τα οποία επηρεάζουν την αναπνευστική ικανότητα και δεν υποχωρούν, θα πρέπει να κάνετε μια πιο εκτενή εξέταση. Η έγκαιρη γνωμάτευση των θυμωμάτων αποτελεί την καλύτερη πρόληψη και αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

 Πώς θεραπεύονται οι όγκοι θύμου αδένα ;

Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη θυμωμάτων σε ασθενή είναι απαραίτητη η άμεση αντιμετώπισή τους. Κύριο ρόλο στην αντιμετώπισή τους έχει η χειρουργική αντιμετώπιση. Οι όγκοι θύμου αδένα αφαιρούνται χειρουργικά, ακόμη κι αν βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Η εκτομή συνήθως περιλαμβάνει τη συνολική αφαίρεση του θύμου αδένα. H θυμεκτομή μπορεί να επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών μεθόδων, ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος των όγκων. Συνήθως, η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την τυπική θεραπεία για την αφαίρεση των όγκων του θύμου αδένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία πριν ή μετά το χειρουργείο.

Η Ρομποτική θωρακοχειρουργική (RATS) αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο που εφαρμόζεται για την αφαίρεση όγκων μοσοθωρακίου- θύμου αδένα.  Τα πλεονεκτήματα της Ρομποτικής θωρακοχειρουργικής (RATS) είναι μεταξύ άλλων :

 • καλύτερα αποτελέσματα με ακρίβεια των χειρουργικών κινήσεων
 • ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • ταχύτερη ανάρρωση

Ο Χειρούργος Θώρακος, Γεώργιος Σωτηρόπουλος έχει εκπαιδευτεί σε μεγάλα κέντρα τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής και εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση κακοηθειών μέσω ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του ασθενούς προβαίνει στον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου. Εάν αντιμετωπίζετε πνευμονολογικά προβλήματα, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού.

Η συχνότερη μορφή όγκου, που βρίσκεται στο πρόσθιο μεσοθωράκιο, είναι τα θυμώματα. Επίσης, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να αναπτυχθούν όγκοι όπως είναι:

 • Θυμικό καρκίνωμα
 • Λεμφώματα
 • Όγκοι από γεννητικά όργανα
 • Καταδυόμενη βρογχοκήλη

Οι ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με:

 • Μυασθένεια Gravis
 • Καθαρή απλασία ερυθρών αιμοσφαιρίων (PRCA)
 • Υπογαμμασφαιριναιμία
 • Άλλα αυτοάνοσα νοσήματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα. Αν εμφανίσουν, τα συνηθέστερα είναι τα παρακάτω:

 • Βήχα
 • Αίσθημα βάρους
 • Αίσθημα πίεσης στον θώρακα
 • Δυσκολία στην αναπνοή

Οι διαγνωστικές εξετάσεις περιλαμβάνουν την αξονική τομογραφία ή την μαγνητική τομογραφία θώρακος.

Οι όγκοι θύμου αδένα αντιμετωπίζεται πρωτίστως με χειρουργική επέμβαση. Η πιο συνηθισμένη χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται είναι η θυμεκτομή, συνήθως με την εφαρμογή ελάχιστων επεμβατικών χειρουργικών μεθόδων.