Παράλυση διαφράγματος-Χειρουργική αντιμετώπιση

Η παράλυση διαφράγματος αποτελεί μια σχετικά σπάνια, αλλά με σημαντικές επιπτώσεις, πάθηση. Η παράλυση διαφράγματος είναι η απώλεια της λειτουργικότητας και μυϊκής δύναμης του διαφράγματος. Οι ασθενείς που διαγιγνώσκοντα με παράλυση του διαφράγματος πρέπει να επισκεφτούν άμεσα έναν εξειδικευμένο Ιατρό για να διερευνηθεί τόσο ο λόγος για τον οποίο υπάρχει, όσο και το αν πρέπει να διορθωθεί χειρουργικά. 

Ποιος είναι ο ρόλος του διαφράγματος ;

Το διάφραγμα είναι ένας σκελετικός μυς, οποίος εντοπίζεται στο κατώτερο μέρος του θώρακα και στο ανώτερο μέρος της κοιλιά. Το διάφραγμα διαχωρίζει τη θωρακική κοιλότητα, δηλαδή τους πνεύμονες, τη καρδιά και τα πλευρά, από την κοιλιακή κοιλότητα. Απαρτίζεται από δύο θολωτά μυϊκά τμήματα, τα ημιδιαφράγματα και νευρώνεται από δύο φρενικά νεύρα. Η σημαντικότητα, όμως, του διαφράγματος έγκειται στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην αναπνευστική λειτουργία. Συνεπώς, οποιαδήποτε βλάβη υπάρξει στη λειτουργία του διαφράγματος επηρεάζει και τη λειτουργία της αναπνοής.

Τι είναι η παράλυση διαφράγματος;

Η παράλυση διαφράγματος αναφέρεται στην απώλεια του μυϊκού τόνου του διαφράγματος που προκύπτει λόγω της αδυναμίας που εμφανίζει ο ίδιος ο μυς ή λόγω νευρικής βλάβης. Η παράλυση διαφράγματος ή πάρεση, είτε λόγω αδυναμίας του μυ ή ατροφίας των νευρικών απολήξεων μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνη για τον ασθενή.

H παράλυση διαφράγματος μπορεί να εντοπιστεί:

 • Μονόπλευρα : η παράλυση εντοπίζεται σε μία πλευρά του διαφράγματος, το οποίο υποδηλώνει την εν μέρει λειτουργία του. Το τμήμα που έχει παραλύσει θα μετακινηθεί ψηλότερα προς τον θώρακα, καλύπτοντας χώρο στη θωρακική κοιλότητα και δημιουργώντας δυσκολία στην αναπνοή.
 • Αμφίπλευρα : η παράλυση εντοπίζεται και στις δύο πλευρές. Το διάφραγμα είναι ολότελα παράλυτο, γεγονός που υποδηλώνει τη μη λειτουργία του. Η αμφίπλευρη παράλυση παρεμποδίζει καθολικά τη λειτουργία της αναπνοής.

Πώς προκαλείται η παράλυση διαφράγματος ;

Η παράλυση διαφράγματος μπορεί να προκληθεί από διάφορους λόγους, είτε λόγω αδυναμίας του μυ, είτε βλάβης στο φρενικό νεύρο. Η παράλυση διαφράγματος μπορεί να προκληθεί από τα εξής  :

 • Γενετικές ανωμαλίες (π.χ. σύνδρομο συγγενούς κεντρικού υποαερισμού)
 • Παθήσεις του νευρικού συστήματος (π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας)
 • Παθολογία ή τραυματισμός της αυχενικής μοίρας  της σπονδυλικής στήλης, το οποίο που προκαλεί συμπίεση των νευρικών ριζών  
 • Βλάβη του φρενικού νεύρου μετά από επέμβαση  (π.χ. επέμβαση καρδιάς/bypass)
 • Καρκίνος του πνεύμονα
 • Όγκοι στο μεσοθωράκιο

Σε πολλές περιπτώσεις δε βρίσκεται κάποιο αίτιο κατά τον έλεγχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής.

Ποια συμπτώματα φέρει η παράλυση διαφράγματος ;

Η παράλυση διαφράγματος μπορεί να προκληθεί με εμφανής συμπτωματολογία, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μη συμπωματική. Τα συχνότερα συμπτώματα της παράλυσης διαφράγματος είναι :

 • Η δυσκολία στην αναπνοή, τόσο στη σωματική άσκηση, όσο και σε ηρεμία σε σοβαρότερες περιπτώσεις
 • Έντονη κούραση
 • Δυσκολία στον ύπνο
 • Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού

Πώς γίνεται η διάγνωση ;

Η διάγνωση της παράλυσης διαφράγματος κάποιες φορές μπορεί να πραγματοποιηθεί τυχαία, όταν ο ασθενής διενεργήσει μία ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία για κάποιον άλλον λόγο. Για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση μπορεί να απαιτηθεί περεταίρω εξετάσεις (όπως το sniff test , που ανιχνεύει την παράδοξη κινητικότητα του διαφράγματος, καθώς και λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα, όπως η σπειρομέτρηση.)  Γι’ αυτό ακριβώς, επειδή τα συμπτώματα της πάθησης μπορεί να μην γίνουν αισθητά, ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφτεί ένα ειδικό Χειρουργό Θώρακος, για να λάβει πλήρη διάγνωση. Ο ιατρός μέσα από τη διεξαγωγή απεικονιστικών εξετάσεων και σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της κλινικής εικόνας  του ασθενή θα προβεί στην κατάλληλη διάγνωση για τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων.

Πώς αντιμετωπίζεται η παράλυση διαφράγματος ;

Σε ορισμένες περιπτώσεις η παράλυση του διαφράγματος μπορεί να μη χρήζει αντιμετώπισης. Όταν όμως απαιτείται, αντιμετωπίζεται χειρουργικά, συμβάλλοντας στην άμεση αποκατάσταση της αναπνευστικής λειτουργίας του ατόμου. Η επέμβαση διεξάγεται με θωρακοχειρουργική ή ρομποτική χειρουργική,  οι οποίες είναι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι. Ο εξειδικευμένος Θωρακοχειρούργος μέσω της χρήσης ειδικής κάμερας  έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται στην πάσχουσα περιοχή. Μέσω μικρών κινήσεων η βλάβη αποκαθίσταται, επανατοποθετώντας ή διαμορφώνοντας το διάφραγμα, έτσι ώστε οι πνεύμονες να αποκτήσουν και πάλι τη λειτουργία τους.

Σε περιπτώσεις που η παράλυση του διαφράγματος εντοπίζεται και στις δύο πλευρές, τότε μπορεί να απαιτηθεί η ανακατασκευή του φρενικού νεύρου και η τοποθέτηση ειδικού βηματοδότη που βοηθά να ανακτήσει το διάφραγμα τη λειτουργικότητά του.

Στην περίπτωση που παρουσιάζεται συμπτώματα δύσπνοιας και κόπωσης ή έχει ανιχνευτεί παράλυση διαφράγματος, τότε θα πρέπει να επισκεφτείτε άμεσα ένα Θωρακοχειρουργό.  Ο Χειρούργος Θώρακος, Γεώργιος Σωτηρόπουλος έχει εκπαιδευτεί σε μεγάλα κέντρα τόσο της Ευρώπης, όσο και της Αμερικής. Εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση παθήσεων του θωρακικού τοιχώματος που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης μέσω της εφαρμογής ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του ασθενούς προβαίνει στον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη θωρακική κοιλότητα, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού.