Θωρακοχειρουργική και ρομποτική χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική χαρακτηρίζεται από πολλούς- και όχι αδίκως- ως μια σύγχρονη επανάσταση στη Χειρουργική. Σταδιακά η εφαρμογή της επεκτείνεται σε όλο και περισσότερους τομείς της ιατρικής και καθημερινά πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες ρομποτικά υποβοηθούμενες επεμβάσεις.  Tα τελευταία χρόνια η ρομποτική θωρακοχειρουργική εφαρμόζεται όλο και συχνότερα και όλο και περισσότεροι ασθενείς απολαμβάνουν τα οφέλη που προσφέρει αυτή η ελάχιστα επεμβατική τεχνική.

Οι ρομποτικά υποβοηθούμενες επεμβάσεις θώρακος θα πρέπει να πραγματοποιούνται αυστηρά από έμπειρους και εξειδικευμένους θωρακοχειρουργούς, αφού για την πραγματοποίησή τους απαιτείται ειδική εκπαίδευση.

Τι είναι η ρομποτική θωρακοχειρουργική;

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική αποτελεί την πλέον σύγχρονη εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ρομποτικού συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στη θωρακική κοιλότητα με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Έτσι, ο θωρακοχειρουργός, εκτός από ευκολότερη πρόσβαση, μπορεί να χειρουργεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων.

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση;

Η ρομποτική θωρακοχειρουργική πραγματοποιείται με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία. Ο χειρουργός κατά τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης δε βρίσκεται πάνω από τον ασθενή. Αντιθέτως,  είναι καθισμένος σε μια ρομποτική κονσόλα κοντά στον ασθενή, μέσω της οποίας ελέγχει όλα τα ρομποτικά εργαλεία.

Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται μικρές τομές μέσω των οποίων εισέρχονται τα χειρουργικά εργαλεία, τα οποία περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας. Έτσι, ο θωρακοχειρουργός μπορεί να βλέπει το εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας σε 3D απεικόνιση.

Τα ρομποτικά εργαλεία ελέγχονται εξ ολοκλήρου από τον χειρουργό και χειρουργούν με απόλυτη ακρίβεια, απαλλαγμένα από τον φυσικό τρόμο των χεριών. Η απόλυτη ακρίβεια που προσφέρουν τα ρομποτικά εργαλεία σε συνδυασμό με το μεγεθυμένο χειρουργικό πεδίο συμβάλλουν στην άμεση, επιτυχημένη και ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος εντοπίζεται στην περιοχή του θώρακα.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ρομποτική θωρακοχειρουργική;

Η ρομποτική θωρακοχειρουργική(RATS) πραγματοποιείται για επεμβάσεις του θώρακα που αφορούν κυρίως τους πνεύμονες, αλλά και τον οισοφάγο, τον θύμο αδένα κ.ά.  Πιο συγκεκριμένα, η ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αφαίρεση όγκων του πνεύμονα
 • Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακίου – θύμου αδένα
 • Αφαίρεση όγκων οισοφάγου
 • Εκτομές πνευμονικού παρεγχύματος
 • Βροχγο-πλαστική
 • Πλευροδεσία
 • Αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών του θώρακα
 • Λεπτομερής λεμφαδενικός καθαρισμός (σε περιστατικά αντιμετώπισης κακοήθειας) κ.ά.
 • Αντιμέτωπιση υπεριδρωσίας
 • Αντιμετώπιση Χ.Α.Π. με Lung Volume Reduction Surgery

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής;

H ρομποτική θωρακοχειρουργική χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Απόλυτη ακρίβεια χειρουργικών κινήσεων (κίνηση ρομποτικών εργαλείων σε 3 διαστάσεις)
 • Εύκολη πρόσβαση σε όλα τις ανατομικές περιοχές στο εσωτερικό του θώρακος
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα εξαιτίας των μικρών χειρουργικών τομών
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Μείωση πιθανοτήτων εμφάνισης επιπλοκών (κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μετεγχειρητικά)

Επομένως, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η ρομποτική θωρακοχειρουργική διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και ακόμη περισσότερα. Τα πλεονεκτήματα που έχει η ρομποτική θωρακοχειρουργική την καθιστούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση καλοηθών αλλά και κακοηθών παθήσεων του θώρακος.

ΟΧειρουργός Θώρακος Γεώργιος Σωτηρόπουλος έχει εκπαιδευτεί σε μεγάλα κέντρα τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής και εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση κακοηθειών μέσω ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του ασθενούς προβαίνει στον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου.  Εάν αντιμετωπίζετε πνευμονολογικά προβλήματα,  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.